Chương trình đào tạo

Công khai chương trình xin mở ngành
[ Cập nhật vào ngày (21/12/2011) ]

CHương trình khung 03 ngành hệ Cao đẳng:  1. Cơ khí chế tạo 2. Công nghệ thực phẩm 3. Trồng trọt và BVTV

Ban biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video