Phòng Quản trị, Thiết bị

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện về quản lý, mua sắm cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng; cải tạo, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu; phòng chống bão lũ và vệ sinh môi trường trong phạm vi Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của Trường. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các đơn vị sử dụng trang thiết bị đúng mục đích, đúng quy trình;

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của Trường;

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản, quy định về các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Quản lý công tác xây dựng cơ bản; đề xuất, tổ chức sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp các công trình xây dựng, máy móc, thiết bị; quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, nước, mạng internet của Trường;

- Đề xuất phương án và quản lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất hiện có để tăng nguồn thu cho Trường;

-  Thực hiện công tác y tế, vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh khu vực Trường;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định; đề xuất thanh lý, xử lý máy móc, thiết bị, vật tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Đoàn Duy Đồng – Trưởng phòng

2. CN. Nguyễn Thế Hương - Cán bộ

3. KS. Nguyễn Trần Quốc Dũng - Cán bộ

3. CN. Hà Thị Dung - Nhân viên

4. CN. Lê Hoàng Nam – Nhân viên

5. Y sỹ Trần Thị Cẩm Hồng- Nhân viên y tế

HÌNH ẢNH PHÒNG QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ NĂM 2016

 

THÔNG TIN MỚI NHẤT
GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2023
25-09-2023
65
Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
03-07-2023
427
Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025
01-07-2023
143
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
21-05-2023
292
SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ, NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN
05-04-2023
277
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.066
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
2.507
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
1.877
4
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
1.843
5
Điện công nghiệp
14-10-2022
1.835
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566