Phòng Quản trị, Thiết bị

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện về quản lý, mua sắm cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng; cải tạo, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu; phòng chống bão lũ và vệ sinh môi trường trong phạm vi Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của Trường. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các đơn vị sử dụng trang thiết bị đúng mục đích, đúng quy trình;

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của Trường;

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản, quy định về các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Quản lý công tác xây dựng cơ bản; đề xuất, tổ chức sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp các công trình xây dựng, máy móc, thiết bị; quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, nước, mạng internet của Trường;

- Đề xuất phương án và quản lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất hiện có để tăng nguồn thu cho Trường;

-  Thực hiện công tác y tế, vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh khu vực Trường;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định; đề xuất thanh lý, xử lý máy móc, thiết bị, vật tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Đoàn Duy Đồng – Trưởng phòng

2. CN. Nguyễn Thế Hương - Cán bộ

3. KS. Nguyễn Trần Quốc Dũng - Cán bộ

3. CN. Hà Thị Dung - Nhân viên

4. CN. Lê Hoàng Nam – Nhân viên

5. Y sỹ Trần Thị Cẩm Hồng- Nhân viên y tế

HÌNH ẢNH PHÒNG QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ NĂM 2016

 

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023
13-03-2023
80
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại Trường
07-03-2023
110
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Khóa 12
07-03-2023
98
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
355
Đảm bảo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh Nhà trường
15-12-2022
141
Được xem nhiều nhất
1
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
426
2
Cơ cấu, tổ chức
27-01-2023
363
3
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
355
4
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
301
5
Phòng Tổ chức, Hành chính
14-12-2022
280
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566