PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Dễ dàng đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua Website trường
Thông tin thí sinh
(*): Là thông tin bắt buộc
Vui lòng nhập họ tên của bạn
Vui lòng nhập ngày sinh
Vui lòng nhập dân tộc
Hãy nhập số CMND/CCCD
Hãy nhập ngày cấp CCCD/CMND
Hãy nhập nơi cấp CCCD
Hộ khẩu thường trú (Điền thông tin đầy đủ trong sổ hộ khẩu)
Hãy chọn tỉnh/thành phố
Hãy chọn quận/huyện
Hãy chọn xã/phường/thị trấn
Hãy nhập địa chỉ
Hãy nhập số điện thoại thí sinh
Hãy nhập email thí sinh
Hãy nhập họ tên phụ huynh/người bảo trợ
Hã nhập số điện thoại phụ huynh/người bảo trợ
Thông tin đăng ký trường
Nơi tốt nghiệp
Hãy chọn tỉnh/thành phố
Hãy chọn quận/huyện
Hãy chọn xã/phường/thị trấn
Thông tin nhận giấy báo kết quả
*Người nhận
Hãy chọn người nhận giấy báo kết quả xét tuyển
Hãy chọn người nhận giấy báo kết quả xét tuyển
*Địa chỉ nhận
Hãy chọn địa chỉ nhận giấy báo kết quả xé tuyển
Hãy chọn địa chỉ nhận giấy báo kết quả xé tuyển
Tải lên giấy tờ xác thực
Vui lòng chọn bản sao Bằng tốt nghiệp THCS/THPT
Vui lòng chọn bảng điểm học bạ THCS/THPT
Người nhận
Bạn chưa đồng ý với cam kết xác nhận thông tin
Tôi đã đọc kỹ và cam kết tuân thủ Quy định tài chính của trường
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566