Phòng Đào tạo và Công tác HSSV

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công việc về mở ngành, nghề đào tạo; xây dựng và tổ chức triển khai mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo; biên soạn giáo trình; công tác thư viện.

- Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên; xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch quản lý các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thi, xét tốt nghiệp, kế hoạch khai giảng, bế giảng hàng năm của Trường;

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển quy mô, ngành nghề và phương thức đào tạo;

- Tham mưu về công tác liên kết đào tạo; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán quản lý, đôn đốc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo.

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, dự thảo các văn bản, quy định về công tác đào tạo. Quản lý các hợp đồng đào tạo, hợp đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

- Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đào tạo, theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

- Quản lý kết quả học tập của người học; in, trình ký, quản lý và thực hiện thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp; lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo;

- Tổng hợp, đề xuất, tổ chức, quản lý việc biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu môn học;

- Tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo; kiểm tra, xác nhận nhu cầu mua sắm vật tư, nhiên liệu, dụng cụ phục vụ đào tạo.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho HSSV tham gia hội thi tay nghề các cấp; kế hoạch nhà giáo tham gia hội thi thiết bị dạy học tự làm;

- Lưu trữ và quảng bá các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, khóa luận, luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp. Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Thư viện;

- Quản lý phần Tra cứu điểm HSSV;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy quy chế cho học sinh, sinh viên của trường;

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, dự thảo các văn bản, quy định về công tác học sinh, sinh viên và quản lý ký túc xá;

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên, tham mưu các biện pháp xử lý, giải quyết phù hợp, kịp thời;

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học, lao động sản xuất và các hoạt động khác ngoài giờ học;

- Đề xuất và tổ chức công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên;

- Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên, cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp và Hội đồng kỷ luật học sinh, sinh viên. Tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, kiến nghị về khen thưởng học sinh, sinh viên, cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp; kiến nghị về kỷ luật đối với học sinh, sinh viên;

- Quản lý học sinh, sinh viên nội trú; quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong khu ký túc xá học sinh, sinh viên;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Nguyễn Ngọc Thái - Trưởng phòng 

2. Ths. Hồ Văn Chương - Phó Trưởng phòng

3. Ths. Trần Văn Kiểu – Phó trưởng phòng

4. Ths. Huỳnh Hạnh Ngôn - Cán bộ

5. Ths. Lê Thị Hồng Phương - Cán bộ

6. CN. Nguyễn Thị Bạch Lan - Cán bộ

7. KS. Nguyễn Thành Trung - Cán bộ

8. Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh –  Cán bộ

9. Ths. Võ Huỳnh Thảo Nguyên –  Cán bộ

10. CN Trần Văn Thường - Nhân viên

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023
13-03-2023
80
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại Trường
07-03-2023
109
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Khóa 12
07-03-2023
97
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
354
Đảm bảo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh Nhà trường
15-12-2022
141
Được xem nhiều nhất
1
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
425
2
Cơ cấu, tổ chức
27-01-2023
362
3
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
354
4
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
300
5
Phòng Tổ chức, Hành chính
14-12-2022
280
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566