Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Đào tạo kỹ sư thực hành trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ phù hợp với trình độ đào tạo; có kiến thức rộng về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực điện công nghiệp; có phương pháp làm việc khoa học, khả năng tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm; có khả năng tự học và nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp, khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ tiên tiến và thích ứng môi trường làm việc.  

Tên ngành, nghề:  Điện công nghiệp

Mã ngành:  6 5 2 0 2 2 7

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 24 tháng

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư thực hành trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ phù hợp với trình độ đào tạo; có kiến thức rộng về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực điện công nghiệp; có phương pháp làm việc khoa học, khả năng tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm; có khả năng tự học và nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp, khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ tiên tiến và thích ứng môi trường làm việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức chuyên môn

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, hoạt động và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện;

+ Vận dụng kiến thức đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển…;

+ Giải thích được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và lắp đặt phụ tải cho các loại hộ dùng điện (cơ quan, xí nghiệp, phân xưởng hay hộ dùng điện, …);

+ Giải thích được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

+ Phân tích được các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện;

+ Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật và an toàn lao động trong việc vận hành trang thiết bị điện công nghiệp và dân dụng;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp và dân dụng.

- Về kỹ năng nghề nghiệp

+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng;

+ Chuẩn đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;

+ Khai thác vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống, dây chuyền sản xuất và thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng;

+ Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;

+ Đọc, hiểu, lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn;

+ Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm và tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật điện.

- Về ngoại ngữ, tin học

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

+ Có kỹ năng về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Về chính trị, đạo đức, pháp luật

+ Có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam và Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật và các quy định tại nơi làm việc.

- Về thể chất và quốc phòng

+ Đủ có sức khỏe để đảm nhận được các công việc theo yêu cầu của ngành nghề đào tạo;

+ Có kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh và kỹ năng quân sự cần thiết; có ý thức cảnh giác và tinh thần sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhận các công việc như: lựa chọn, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện công nghiệp và dân dụng trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp;

- Đảm nhận vị trí người chuyên trách kỹ thuật về điện như thiết kế, triển khai xây dựng, điều hành, lắp đặt, bảo trì,... trong các lãnh vực công nghiệp và dân dụng như: tự động hóa, phát dẫn điện, cung cấp điện, sửa chữa thiết bị điện;

- Kinh doanh trang thiết bị trong lĩnh vực điện – điện tử – điện lạnh;

- Tham gia công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học                   

- Số lượng môn học, mô đun: 27

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:  1.995-2.070 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

- Khối lượng các môn học/mô đun chuyên môn: 1.560-1.635 giờ; trong đó:

       + Khối lượng lý thuyết: 478-491 giờ

       + Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1.069-1.157 giờ

3. Nội dung chương trình

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

TH, TN, BT, TL

Kiểm tra

I

Các môn học chung/đại cương

20

435

157

255

23

MH 01

Chính trị

4

75

41

29

5

MH 02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

4

75

36

35

4

MH 05

Tin học

3

75

15

58

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

 

 

 

 

 

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

19

345

196

130

19

MH 07

Vật liệu điện - điện lạnh

2

30

28

0

2

MĐ 08

Vẽ kỹ thuật điện

2

45

15

27

3

MH 09

Lý thuyết mạch

4

60

41

16

3

MĐ 10

Điện tử cơ bản

3

60

28

29

3

MH 11

Đo lường và cảm biến

3

60

29

28

3

MĐ 12

Vi mạch số

3

60

27

30

3

MH 13

An toàn điện

2

30

28

0

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành

44

1185

267

868

50

MH 14

Khí cụ điện

3

45

42

0

3

MĐ 15

Máy điện

6

150

30

110

10

MĐ 16

Điện tử công suất

3

75

15

57

3

MH 17

Truyền động điện

2

30

28

0

2

MĐ 18

Trang bị điện

6

150

28

112

10

MĐ 19

Điều khiển điện – khí nén

2

45

15

27

3

MH 20

Cung cấp điện

3

45

43

0

2

MĐ 21

Vi xử lý

3

60

29

28

3

MĐ 22

Điều khiển lập trình

3

60

26

30

4

MH 23

Lắp đặt điện 1

2

60

11

45

4

MĐ 24

Lắp đặt điện 2

2

60

0

54

6

MH 25

Đồ án Cung cấp điện

1

45

0

45

-

MH 26

Thực tập cuối khóa

8

360

0

360

-

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 1 môn học/mô đun)

 

 

 

 

 

MH 27

Tính toán dây quấn máy điện

2

30

28

0

2

MĐ 28

Kỹ thuật lạnh

4

105

15

86

04

MĐ 29

CAD trong kỹ thuật điện

2

45

15

28

2

MĐ 30

Điều khiển lập trình 2

2

45

15

26

4

MĐ 31

Anh văn chuyên ngành

2

30

20

08

2

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

+ Đối với các môn học chung/ đại cương: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Tin học, Ngoại ngữ áp dụng và thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 + Đối với các môn học, mô đun chuyên môn: việc tổ chức thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại đề cương chi tiết của môn học/mô đun.

+ Đối với các môn học, mô đun tự chọn: Khoa/ bộ môn chỉ đưa vào kế hoạch giảng dạy 01 môn học/mô đun được sinh viên lựa chọn học trong chương trình đào tạo (không phụ thuộc vào số tín chỉ phải tích lũy).

+ Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, ngoài thời lượng học chính khóa, khoa chuyên môn cần phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu chuyên môn với doanh nghiệp; sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt đầu khóa học; hoạt động của Hội học sinh sinh viên hay hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... Ngoài ra, sinh viên có thể đọc thêm sách báo, tra cứu tài liệu tham khảo tại thư viện hay tham gia các đợt tham quan dã ngoại do giáo viên bộ môn hoặc lớp tự tổ chức.

- Một số nội dung trong chương trình chính khóa cần được lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa, như: Giáo dục thể chất, các nội dung trong môn học/mô đun liên quan đến thảo luận nhóm, bài tập nhóm …

- Một số nội dung thực hành và đồ án môn học khoa chuyên môn cần tổ chức cho sinh viên tham gia các nội dung công việc thực tế gắn với chuyên môn (như công việc nhà trường có nhu cầu đặt hàng hay khoa chuyên môn tổ chức làm dịch vụ hoặc thực tập thực tế tại doanh nghiệp) nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bước đầu để sinh viên làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn thông qua hoạt động thực tế.

- Thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa. Chi tiết theo bảng dưới đây:

Nội dung

Thời gian thực hiện

1. Hoạt động thể dục, thể thao

- Hàng ngày: từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ

- Dịp hội thao hàng năm;

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

 

- Ngoài giờ học hàng ngày

- Sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp trong tuần

- Sinh hoạt chào cờ hàng tháng

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

3. Hoạt động trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp và phát triển kỹ năng mềm

- Theo kỳ sinh hoạt của Hội học sinh sinh viên hay kỳ sinh hoạt của Đoàn trường

- Dịp sinh hoạt đầu khóa học

- Dịp sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, thảo luận nhóm

- Dịp giao lưu

4. Hoạt động tại thư viện (tra cứu, đọc sách báo, tìm tài liệu tham khảo ...)

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần và theo lịch phục vụ của thư viện

5. Hoạt động đoàn thể

- Theo lịch sinh hoạt định kỳ của Hội học sinh sinh viên và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

6. Tham quan, dã ngoại, vui chơi, giải trí (nếu có)

- Tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

- Theo thời gian bố trí của giáo viên bộ môn và theo yêu cầu của môn học/ mô đun

7. Thi học sinh giỏi nghề các cấp (nếu có)

- Định kỳ theo khóa học và theo kế hoạch chung của kỳ thi cấp tỉnh/thành phố, cấp Bộ, cấp quốc gia.

 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

- Thời gian kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ theo kế hoạch chung của nhà trường. Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài, điều kiện kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo chi tiết và tuân thủ theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường.

- Hình thức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun có thể là kiểm tra viết, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa một hoặc nhiều các hình thức trên.

- Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun đối với mỗi bài kiểm tra viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài kiểm tra đối với các hình thức kiểm tra khác hoặc thời gian làm bài kiểm tra của môn học/mô đun có tính đặc thù được nêu cụ thể trong mỗi chương trình đào tạo chi tiết.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp

- Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng được thiết kế đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun.

- Điều kiện được công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành nghề Điện công nghiệp được thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường.

4.4. Các chú ý khác

- Chương trình đào tạo này được sử dụng giảng dạy từ năm học 2019 - 2020.   

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung chương trình đào tạo nếu có điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp đều phải được phê duyệt của Hiệu trưởng trước khi đưa vào sử dụng.

 

 

 

 

 

 

Phòng Đào tạo
THÔNG TIN MỚI NHẤT
GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2023
25-09-2023
65
Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
03-07-2023
427
Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025
01-07-2023
143
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
21-05-2023
292
SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ, NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN
05-04-2023
277
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.066
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
2.507
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
1.877
4
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
1.843
5
Điện công nghiệp
14-10-2022
1.836
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566