Phòng Tổ chức, Hành chính

 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ   

     1. Chức năng

     Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công việc về tổ chức bộ máy, cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng đối với viên chức và người lao động; công tác lễ tân khánh tiết, thanh tra, pháp chế và bảo vệ an ninh trật tự trong Trường.

     2. Nhiệm vụ

    - Nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế lao động của Trường. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc;

    - Tham mưu xây dựng phương án về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị; phương án phát triển nguồn nhân lực; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động. Thực hiện các hồ sơ, thủ tục về công tác tổ chức, cán bộ;

    - Tham mưu xây dựng, đề xuất bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường; Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc; các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng đối với viên chức, người lao động và các quy chế, quy định khác về các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

    - Tham mưu, dự thảo, quản lý các hợp đồng lao động, hợp đồng khoán công việc.

    - Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động;

    - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức, nhà giáo hàng năm;

    - Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường.

    - Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường;

    - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết;

    - Tổ chức thực hiện việc mua sắm vật tư, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ công tác quản lý của Trường;

    - Quản lý, điều hành xe ô tô cơ quan;

    - Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực Trường;

    - Tham mưu xây kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm.

   - Tham mưu về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo; xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

   - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy quy chế cho viên chức và người lao động trong trường;

   - Theo dõi, nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề về tình hình tư tưởng của viên chức và người lao động;

   - Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản của Trường, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường;

   - Tham gia ý kiến về thể thức văn bản do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

   - Quản lý Website của Trường;

   - Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

   - Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Nguyễn Xuân Thành – Trưởng phòng.

2. Ths. Nguyễn Thành Giang - Phó Trưởng phòng

3. Ths. Bùi Thanh Thủy – Tổ trưởng.

4. CN. Nguyễn Thị Phương Phi – Cán bộ

5. CN. Nguyễn Thị Dinh – Cán bộ.

6. Ông Phạm Văn Chiến - Lái xe

7. Bà Lê Thị Hằng - Nhân viên phục vụ

Tổ bảo vệ

1. Ông Tống Thanh Hùm

2. Ông Phan Hồng Nghiêm

3. Ông Phạm Minh Ngọc

4. Ông Nguyễn Đức Nghĩa

 

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023
13-03-2023
80
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại Trường
07-03-2023
110
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Khóa 12
07-03-2023
98
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
355
Đảm bảo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh Nhà trường
15-12-2022
142
Được xem nhiều nhất
1
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
426
2
Cơ cấu, tổ chức
27-01-2023
363
3
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
355
4
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
302
5
Phòng Tổ chức, Hành chính
14-12-2022
281
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566