Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

I. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; thanh tra công tác đào tạo trong Trường.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa, dự thảo các văn bản quy định về quản lý, tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học;

- Đề xuất, tổ chức thực hiện xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung ngân hàng đề thi; quản lý và bảo mật đề thi; nghiên cứu, cải tiến phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học phù hợp với yêu cầu từng ngành, nghề, trình độ, hình thức đào tạo;

- Triển khai tổ chức các kỳ thi theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành;

- Bảo quản, lưu trữ điểm thi và các tài liệu liên quan đến kết quả thi theo quy định;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng trường theo tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc tự đánh giá chất lượng trường; nghiên cứu, đề xuất đăng ký, xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài;

- Tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ, viên chức, người học và người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Trường; thường xuyên cập nhật, lưu trữ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng theo quy định;

- Công bố công khai kết quả đánh giá trên website Nhà trường. Đề xuất, lập kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo sau khi công bố kết quả đánh giá;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra công tác đào tạo hàng năm;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp.

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Nguyễn Xuân Tiến – Trưởng phòng

2. Ths. Phạm Văn Khiêm – Cán bộ

3. Ths. Lê Đức Đông – Cán bộ 

4. Ths. Lê Thị Hằng - Cán bộ

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023
13-03-2023
80
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại Trường
07-03-2023
109
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Khóa 12
07-03-2023
97
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
354
Đảm bảo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh Nhà trường
15-12-2022
141
Được xem nhiều nhất
1
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
425
2
Cơ cấu, tổ chức
27-01-2023
362
3
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
354
4
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
300
5
Phòng Tổ chức, Hành chính
14-12-2022
280
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566