Thông báo

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trình độ CĐ, TC năm 2017

Thực hiện công văn số 205/LĐTBXH - TCDN ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung về Giáo dục Nghề nghiệp và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng 2017; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông ...

Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tao theo Luật giáo dục ...

Tổng cục dạy nghề hướng dẫn việc chuyển đổi các chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghê, cao đẳng và TCCN sang chương trình đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng theo Luật giáo duc nghề nghiệp.

STEMCON Abstract Deadline Extension - Jan 20

Save the date: March 1 & 2, 2017 ■ Hanoi, Vietnam brought to you by the Higher Engineering Education Alliance Program.

Đề xuất nhiệm vụ KHCN, MT, khuyến nông cấp Bộ năm 2018

Thực hiện theo công văn số 892/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN, MT, khuyến nông năm 2018; Nhà trường xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN, MT, khuyến nông cấp Bộ năm 2018.

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
07103 663 220
07103 661 804

TIỆN ÍCH

Video

Thư viện ảnh