TIN TỨC XÃ HỘI

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook
[ Cập nhật vào ngày (15/05/2019) ]

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức vòng 1 cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook


BCH Công đoàn mời toàn thể cán bộ và người lao động tham gia cuộ thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook do Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức.

Chi tiết về nội dung và thể lệ cuộc thi tham khảo tại đây.

 
Công đoàn Trường

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566