Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Đề xuất nhiệm vụ KHCN, MT, khuyến nông cấp Bộ năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (18/02/2017) ]

Thực hiện theo công văn số 892/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN, MT, khuyến nông năm 2018; Nhà trường xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN, MT, khuyến nông cấp Bộ năm 2018.


1. Đề xuất nhiệm vụ

Để đề tài mang tính khả thi cao, quý thầy (cô) tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

1.1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN
a. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản

(1) Nghiên cứu chọn tạo giống, qui trình thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh cho các cây trồng chủ lực, phục vụ xuất khẩu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nông nghiệp hữu cơ xanh sạch;

(2). Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực, phù hợp với vùng sinh thái; ứng dụng công nghệ tiên tiến và kỹ thuật chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học;

(3) Nghiên cứu tạo các chế phẩm sinh học, vắc xin, thuốc thú y, thủy sản, quy trình công nghệ sản xuất thức ăn trong vật nuôi, nuôi trồng thủy sản;

(4) Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thiết bị tiên tiến trong canh tác, khai thác, chế biến bảo quản các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản;

(5) Nghiên cứu các giải pháp chống xâm nhập mặn, chống hạn và ngập lụt cho các khu vực duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long;

b. Lĩnh vực cơ khí, tự động hóa

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống; TĐH quá trình nuôi trồng chế biến, quản lý chuỗi sản phẩm nông lâm thủy sản theo qui trình khép kín.

c. Lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường
(1) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến thích ứng, giảm nhẹ, ứng dụng và

chuyển giao công nghệ phục vụ triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu;

(2) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ nhằm làm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn nước từ thương nguồn lưu vực sông Mê Kông.

1.2. Đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường

(1) Xây dựng các quy trình, biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp từ khâu nuôi, trồng, khai thác đến khâu sản xuất, bảo quản, chế biến tiêu thụ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

(2) Các biện pháp, công nghệ tái sử dụng và xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu sinh học, phân bón hữu cơ, thức ăn cho gia súc, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tạo thu nhập khác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp;

(3) Các quy trình, biện pháp phục hồi môi trường các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt…;

(4) Giải pháp công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu;

(5) Nghiên cứu giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen, phục hồi các hệ sinh thái đặc thù đã bị suy thoái nghiêm trọng.

1.3. Đề xuất nhiệm vụ khuyến nông

Việc đề xuất nhiệm vụ khuyến nông cần tập trung giải quyết trên cơ sở những vấn đề tồn tại của sản xuất đòi hỏi cần phải giải quyết, đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

Mục tiêu rõ ràng cụ thể, mang lại hiệu quả về kinh tế-xã hội, tăng thu nhập cho người sản xuất, có khả năng nhân rộng ra sản xuất ở phạm vi vùng, miền, cả nước;

Tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao trong các dự án là những tiến bộ kỹ thuật được cấp thẩm quyền công nhận.

2. Tiến độ thực hiện

Các giảng viên hoặc cán bộ nhà trường liên hệ phòng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nhận biểu mẫu phiếu đề xuất và gởi về phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, để tập hợp hồ sơ gởi ra Bộ theo thời gian như sau: 

- Đối với đề xuất nhiệm vụ KHCN: đến hết ngày 11/3/2017.
- Đối với đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường: đến hết ngày 26/3/2017.
- Đối với đề xuất nhiệm vụ khuyến nông: đến hết ngày 12/4/2017.
Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Video