Khoa Kinh tế

I. GIỚI THIỆU

Khoa Kinh tế được thành lập năm 2008 (trên cơ sở tổ Giáo viên Kinh tế) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, tài chính… cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Kinh tế có nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đào tạo các ngành/nghề:

- Trình độ cao đẳng: Kế toán.

- Trình độ trung cấp: Kế toán doanh nghiệp.

2. Bồi dưỡng ngắn hạn: Thực hành khai báo thuế, bồi dưỡng kế toán trưởng, thực hành lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, thực hành trên phần mềm kế toán, thực hành chứng từ kinh doanh xuất nhập khẩu, nghệ thuật lãnh đạo ……

3. Nghiên cứu khoa học, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hành tay nghề, thực tập tốt nghiệp

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Trần Kim Cương – Trưởng khoa.

2. ThS. Nguyễn Lê Kiều Diễm.

3. ThS. Trần Nguyễn Mộng Ngọc.

4. ThS. Trần Thị Hiền Triết.

5. ThS. Võ Thị Trúc Phượng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

Tập thể giáo viên khoa Kinh tế

Tiết dạy lý thuyết của giáo viên khoa Kinh tế

Sinh viên khoa Kinh tế báo cáo chuyên đề

Trao đổi kinh nghiệm làm việc của doanh nghiệp với HSSV khoa Kinh tế

THÔNG TIN MỚI NHẤT
GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2023
25-09-2023
65
Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
03-07-2023
427
Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025
01-07-2023
143
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
21-05-2023
292
SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ, NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN
05-04-2023
277
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.065
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
2.507
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
1.877
4
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
1.843
5
Điện công nghiệp
14-10-2022
1.835
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566