Khoa Kinh tế

I. GIỚI THIỆU

Khoa Kinh tế được thành lập năm 2008 (trên cơ sở tổ Giáo viên Kinh tế) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, tài chính… cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Kinh tế có nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đào tạo các ngành/nghề:

- Trình độ cao đẳng: Kế toán.

- Trình độ trung cấp: Kế toán doanh nghiệp.

2. Bồi dưỡng ngắn hạn: Thực hành khai báo thuế, bồi dưỡng kế toán trưởng, thực hành lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, thực hành trên phần mềm kế toán, thực hành chứng từ kinh doanh xuất nhập khẩu, nghệ thuật lãnh đạo ……

3. Nghiên cứu khoa học, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hành tay nghề, thực tập tốt nghiệp

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Trần Kim Cương – Phụ trách khoa.

2. ThS. Nguyễn Lê Kiều Diễm.

3. ThS. Trần Nguyễn Mộng Ngọc.

4. ThS. Trần Thị Hiền Triết.

5. ThS. Võ Thị Trúc Phượng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

Tập thể giáo viên khoa Kinh tế

Tiết dạy lý thuyết của giáo viên khoa Kinh tế

Sinh viên khoa Kinh tế báo cáo chuyên đề

Trao đổi kinh nghiệm làm việc của doanh nghiệp với HSSV khoa Kinh tế

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023
13-03-2023
80
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại Trường
07-03-2023
110
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Khóa 12
07-03-2023
98
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
355
Đảm bảo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh Nhà trường
15-12-2022
141
Được xem nhiều nhất
1
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
426
2
Cơ cấu, tổ chức
27-01-2023
363
3
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
355
4
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
301
5
Phòng Tổ chức, Hành chính
14-12-2022
280
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566