Khoa Kinh tế

I. GIỚI THIỆU

Khoa Kinh tế được thành lập năm 2008 (trên cơ sở tổ Giáo viên Kinh tế) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, tài chính… cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Kinh tế có nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đào tạo các ngành/nghề:

- Trình độ cao đẳng: Kế toán.

- Trình độ trung cấp: Kế toán doanh nghiệp.

2. Bồi dưỡng ngắn hạn: Thực hành khai báo thuế, bồi dưỡng kế toán trưởng, thực hành lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, thực hành trên phần mềm kế toán, thực hành chứng từ kinh doanh xuất nhập khẩu, nghệ thuật lãnh đạo ……

3. Nghiên cứu khoa học, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hành tay nghề, thực tập tốt nghiệp

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Trần Kim Cương – Trưởng khoa.

2. ThS. Nguyễn Lê Kiều Diễm.

3. ThS. Trần Nguyễn Mộng Ngọc.

4. ThS. Trần Thị Hiền Triết.

5. ThS. Võ Thị Trúc Phượng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

Tập thể giáo viên khoa Kinh tế

Tiết dạy lý thuyết của giáo viên khoa Kinh tế

Sinh viên khoa Kinh tế báo cáo chuyên đề

Trao đổi kinh nghiệm làm việc của doanh nghiệp với HSSV khoa Kinh tế

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp Nam bộ triển khai tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các chủ cơ sở, lao động làm việc tại các địa điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL
26-01-2024
100
HỘI THAO MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
23-01-2024
96
NHÀ TRƯỜNG KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
23-01-2024
78
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
12-12-2023
165
Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tham gia Hội nghị/ Hội chợ việc làm kết nối cung cầu về đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT
07-12-2023
217
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.665
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
3.160
3
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
2.210
4
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
2.197
5
Điện công nghiệp
14-10-2022
2.166
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566