Khoa Điện

I. GIỚI THIỆU

Khoa Điện được thành lập năm 2008 (trên cơ sở tổ GV Điện thuộc khoa Cơ điện được thành lập năm 2002) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chuyên môn kỹ thuật về điện, điện tử, điện lạnh góp phần phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Điện có nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đào tạo các ngành/nghề:

+ Trình độ cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Trình độ trung cấp: Điện công nghiệp và dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Trình độ sơ cấp: Sửa chữa hệ thống lạnh dân dụng; Các khóa ngắn hạn điện Công nghiệp - Dân dụng.

2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề điện, điện tử, điện lạnh cho người lao động.

3. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề đào tạo.

4. Tổ chức thực hiện các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh phục vụ công tác đào tạo và tăng nguồn thu cho đơn vị.   

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Đỗ Văn Trường – Trưởng khoa

2. ThS. Phạm Đức Phát – Phó trưởng khoa

3. KS. Hoàng Thanh Dần

4. ThS. Phạm Sơn Hà - Trưởng bộ môn Điện, điện tử

5. KS. Nguyễn Trúc Linh 

6. KS. Trần Nguyễn Mỹ Ngọc 

7. KS. Đỗ Trường Phong

8. ThS. Võ Trần Tuyết Thương

9. KS. Chu Minh Tuấn

 

THÔNG TIN MỚI NHẤT
GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2023
25-09-2023
65
Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
03-07-2023
426
Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025
01-07-2023
142
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
21-05-2023
290
SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ, NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN
05-04-2023
277
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.064
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
2.506
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
1.875
4
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
1.842
5
Điện công nghiệp
14-10-2022
1.835
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566