Điện Công Nghiệp

 

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp Điện công nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ phù hợp với trình độ đào tạo; có kiến thức cần thiết về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực điện công nghiệp và điện dân dụng; có phương pháp làm việc khoa học, khả năng tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm; có khả năng tự học để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp, khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ mới và thích ứng môi trường làm việc.

 

 

Tên ngành/nghề: Điện công nghiệp

Mã nghề: 5 5 2 0 2 2 7

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 18 tháng

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp Điện công nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ phù hợp với trình độ đào tạo; có kiến thức cần thiết về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực điện công nghiệp và điện dân dụng; có phương pháp làm việc khoa học, khả năng tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm; có khả năng tự học để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp, khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ mới và thích ứng môi trường làm việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức chuyên môn

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, hoạt động và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện;

+ Vận dụng kiến thức đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế; như: bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển…;

+ Giải thích được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và lắp đặt phụ tải cho các loại hộ dùng điện (cơ quan, xí nghiệp, phân xưởng hay hộ dùng điện, …);

+ Giải thích được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện;

+ Phân tích được các dạng hư hỏng thường gặp của thiết bị điện;

+ Vận dụng các kiến thức về quản lý kỹ thuật và an toàn lao động trong việc vận hành trang thiết bị điện công nghiệp và dân dụng;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực nghề điện công nghiệp.

- Về kỹ năng nghề nghiệp

+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

+ Phán đoán và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường;

+ Vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

- Về ngoại ngữ , tin học

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

+ Có kỹ năng về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Về chính trị, đạo đức, pháp luật

+ Có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Đảng cộng sản và Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật và các quy định tại nơi làm việc.

- Về thể chất và quốc phòng

+ Đủ có sức khỏe để đảm nhận được các công việc theo yêu cầu của ngành nghề đào tạo;

+ Có kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh và kỹ năng quân sự cần thiết; có ý thức cảnh giác và tinh thần sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhận các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp;

- Làm việc tại các bộ phận: tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện, điện lạnh của các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp;

- Làm việc ở các vị trí trong ngành điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;

- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện;

- Kinh doanh trang thiết bị điện công nghiệp, điện và điện lạnh dân dụng.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học                    

- Số lượng môn học, học phần, mô đun: 23

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1.560-1.620 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học/mô đun chuyên môn: 1.305-1.365 giờ; trong đó:

   + Khối lượng lý thuyết: 325 giờ;

   + Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 980-1.040 giờ.

3. Nội dung chương trình

 

MH/

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH/TN/

BT/TL

Kiểm tra

I

Các môn học chung/đại cương

12

255

94

148

13

MH 01

Chính trị

2

30

15

13

02

MH 02

Pháp luật

1

15

09

05

01

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

04

24

02

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

21

03

MH 05

Tin học

2

45

15

29

01

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

90

30

56

04

II

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

 

 

 

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

14

255

153

86

16

MH 07

An toàn điện

2

30

22

06

02

MH 08

Cơ sở kỹ thuật điện

3

60

32

24

04

MĐ 09

Vẽ kỹ thuật điện

2

45

15

27

03

MH 10

Vật liệu điện

2

30

28

-

02

MH 11

Khí cụ điện

2

30

28

-

02

MĐ 12

Điện tử cơ bản

3

60

28

29

03

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn nghề

31

870

142

691

37

MĐ 13

Đo lường và cảm biến

2

45

14

29

02

MH 14

Lắp đặt điện 1

2

60

-

56

04

MĐ 15

Máy điện

5

120

30

85

05

MH 16

Cung cấp điện

2

30

28

-

02

MĐ 17

Trang bị điện

6

150

30

113

07

MĐ 18

Điều khiển điện - khí nén

2

45

14

28

03

MĐ 19

Điện tử công suất

3

60

15

42

03

MĐ 20

Điều khiển lập trình

3

75

15

55

05

MĐ 21

Lắp đặt điện 2

2

60

11

45

04

MH 22

Thực tập tốt nghiệp

8

360

-

360

-

II.3

Các môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 1 môn học/mô đun)

 

 

 

 

 

MĐ 23

Kỹ thuật lạnh

4

105

15

86

04

MĐ 24

Điều khiển lập trình 2

2

45

15

26

04

MĐ 25

Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

2

60

10

46

04

MĐ 26

CAD trong kỹ thuật điện

2

45

15

28

02

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

 + Đối với các môn học chung/đại cương: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tin học, Ngoại ngữ áp dụng và thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Đối với các môn học, mô đun chuyên môn: việc tổ chức thực hiện theo quy định tại đề cương chi tiết của môn học/mô đun.

+ Đối với các môn học, mô đun tự chọn: Khoa/ bộ môn chỉ đưa vào kế hoạch giảng dạy 01 môn học/mô đun được sinh viên lựa chọn học trong chương trình đào tạo (không phụ thuộc vào số tín chỉ phải tích lũy).

+ Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, ngoài thời lượng học chính khóa, khoa chuyên môn cần phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu chuyên môn với doanh nghiệp; sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt đầu khóa học; hoạt động của Hội học sinh sinh viên hay hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... Ngoài ra, sinh viên có thể đọc thêm sách báo, tra cứu tài liệu tham khảo tại thư viện hay tham gia các đợt tham quan dã ngoại do giáo viên bộ môn hoặc lớp tự tổ chức.

- Một số nội dung trong chương trình chính khóa cần được lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa, như: Giáo dục thể chất, nội dung liên quan đến thảo luận nhóm, bài tập nhóm…

- Một số nội dung thực hành môn học/mô đun khoa chuyên môn cần tổ chức cho học sinh tham gia các nội dung công việc thực tế gắn với chuyên môn (như công việc nhà trường có nhu cầu đặt hàng hay khoa chuyên môn tổ chức làm dịch vụ hoặc thực tập thực tế tại doanh nghiệp) nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bước đầu để học sinh làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn thông qua hoạt động thực tế.

- Thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa. Chi tiết theo bảng dưới đây:

 

Nội dung

Thời gian thực hiện

1. Hoạt động thể dục, thể thao

- Hàng ngày: từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ

- Dịp hội thao hàng năm;

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

 

- Ngoài giờ học hàng ngày

- Sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp trong tuần

- Sinh hoạt chào cờ hàng tháng

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

3. Hoạt động trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp và phát triển kỹ năng mềm

- Theo kỳ sinh hoạt của Hội học sinh - sinh viên hay kỳ sinh hoạt của Đoàn trường

- Dịp sinh hoạt đầu khóa học

- Dịp sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, thảo luận nhóm

- Dịp giao lưu

4. Hoạt động tại thư viện (tra cứu, đọc sách báo, tìm tài liệu tham khảo ...)

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần và theo lịch phục vụ của thư viện

5. Hoạt động đoàn thể

- Theo lịch sinh hoạt định kỳ của Hội học sinh sinh viên và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

6. Tham quan, dã ngoại, vui chơi, giải trí (nếu có)

- Tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

- Theo thời gian bố trí của giáo viên bộ môn và theo yêu cầu của môn học/ mô đun

7. Thi học sinh giỏi nghề các cấp (nếu có)

- Định kỳ theo khóa học và theo kế hoạch chung của kỳ thi cấp tỉnh/thành phố, cấp Bộ và cấp quốc gia.

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

- Thời gian kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được thực hiện sau khi học xong chương trình môn học/mô đun. Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài, điều kiện kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo chi tiết và tuân thủ theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường.

- Hình thức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun có thể là kiểm tra viết, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa một hoặc nhiều các hình thức trên.

- Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun đối với mỗi bài kiểm tra viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài kiểm tra đối với các hình thức kiểm tra khác hoặc thời gian làm bài kiểm tra của môn học/mô đun có tính đặc thù được nêu cụ thể trong mỗi chương trình đào tạo chi tiết.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp

- Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp, trình độ trung cấp được thiết kế đào tạo theo phương thức tích lũy môn học/mô đun.

- Điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp Điện công nghiệp được thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường.

4.4. Các chú ý khác

- Chương trình đào tạo này được sử dụng giảng dạy từ năm học 2019-2020. 

- Đối với học sinh học chương trình văn hóa trung học phổ thông để phục vụ học liên thông lên trình độ cao hơn thì thời gian đào tạo khóa học là 2,5 năm; Về chương trình học văn hóa trung học phổ thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung chương trình đào tạo nếu có cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp đều phải được phê duyệt của Hiệu trưởng trước khi đưa vào sử dụng.

Phòng Đào tạo

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023
13-03-2023
80
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc tại Trường
07-03-2023
110
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Khóa 12
07-03-2023
98
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
355
Đảm bảo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh Nhà trường
15-12-2022
141
Được xem nhiều nhất
1
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
425
2
Cơ cấu, tổ chức
27-01-2023
362
3
Hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
06-03-2023
355
4
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
300
5
Phòng Tổ chức, Hành chính
14-12-2022
280
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566