THÔNG BÁO CHUNG

Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh - sinh viên
[ Cập nhật vào ngày (17/09/2015) ]


Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ hướng dẫn Thực hiện đánh giá kết qủa rèn luyện của học sinh sinh viên trong năm học 2015-2016:
 Ban biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video