THÔNG BÁO CHUNG

Tuyển sinh khóa học liên thông lên trình độ Cao đẳng
[ Cập nhật vào ngày (06/05/2015) ]


Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ thông báo tuyển sinh khóa học liên thông từ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng trong chỉ tiêu đào tạo năm 2015: 
 Nội dung chi tiết trong file đính kèmBan biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video