THÔNG BÁO CHUNG

Kế hoạch thi học kỳ 2 đợt 3
[ Cập nhật vào ngày (18/06/2018) ]


THÔNG BÁO

Lịch thi học kỳ II đợt 3 năm học 2017 ÷ 2018

 

I. HỆ CAO ĐẲNG

1. Lớp: Khoa học cây trồng - K8

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Cây ăn quả

S 18/6/2018

301-B4

 

2

Cây lương thực

S 19/6/2018

301-B4

 

3

Phương pháp thí nghiệm

S 20/6/2018

301-B4

 

4

Pháp luật chuyên ngành

S 22/6/2018

301-B4

 

2. Lớp: Chăn nuôi và dịch vụ thú y - K8

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Chăn nuôi heo

S 18/6/2018

301-B4

 

2

Giống và KT truyền giống vật nuôi

S 19/6/2018

301-B4

 

3

Bệnh học và chẩn đoán thú y

S 20/6/2018

301-B4

 

4

Cơ khí chăn nuôi

S 22/6/2018

301-B4

 

5

Anh văn chuyên ngành

C 25/6/2018

302-B4

 

6

Chăn nuôi gia cầm

C 26/6/2018

302-B4

 

7

Vệ sinh môi trường chăn nuôi

C 27/6/2018

302-B4

 

8

Dịch tễ học thú y

C 28/6/2018

302-B4

 

3. Lớp: Kỹ thuật cơ khí - K8

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

C 18/6/2018

301-B4

 

2

Kỹ thuật điện tử

C 20/6/2018

301-B4

 

3

Hệ thống thủy lực – khí nén

C 22/6/2018

301-B4

 

4

Trang bị điện

C 25/6/2018

301-B4

 

5

Anh văn chuyên ngành cơ khí

C 26/6/2018

301-B4

 

4. Lớp: Công nghệ kỹ thuật ô tô - K8

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Kết cấu ô tô

25/6/2018

103-B2

 

5. Lớp: CNKT điện, điện tử - K8

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

C 18/6/2018

301-B4

 

2

Điện tử công suất

C 20/6/2018

301-B4

 

3

Truyền động điện

C 22/6/2018

301-B4

 

4

Cung cấp điện

C 25/6/2018

301-B4

 

6. Lớp: Bảo vệ thực vật - K9

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Chính trị

S 03/7/2018

103-B2

 

2

Pháp luật

S 04/7/2018

103-B2

 

3

Đất trồng phân bón

S 05/7/2018

103-B2

 

4

Phương pháp thí nghiệm

S 09/7/2018

103-B2

 

5

Bệnh cây chuyên khoa

S 10/7/2018

103-B2

 

6

Anh văn chuyên ngành

S 11/7/2018

103-B2

 

7

Bảo vệ môi trường

S 12/7/2018

103-B2

 

7. Lớp: CNKT ô tô - K9

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Pháp luật

C 26/6/2018

103-B2

 

2

Chính trị

C 28/6/2018

103-B2

 

8. Lớp: CNKT điện, điện tử - K9

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Pháp luật

S 19/6/2018

103-B2

 

2

Chính trị

S 20/6/2018

103-B2

 

3

Vi mạch số

S 22/6/2018

103-B2

 

4

Điện tử công suất

S 26/6/2018

103-B2

 

5

An toàn điện

S 27/6/2018

103-B2

 

6

Cung cấp điện

S 28/6/2018

103-B2

 

 

II. Hệ Trung cấp

1. Lớp: Bảo trì và sửa chữa ô tô. A - K52

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

2

Anh văn

C 25/6/2018

103-B2

 

3

 

 

2. Lớp: Điện CN&DD. A - K52

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

 

 

 

2

Anh văn

C 22/6/2018

103-B2

 

3

An toàn điện – điện lạnh

C 25/6/2018

103-B2

 

4

Máy điện

C 27/6/2018

103-B2

 

3. Lớp: Điện CN&DD. A - K12

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Điện tử công suất

S 22/6/2018

103-B2

 

2

Điều khiển logic

S 29/6/2018

103-B2

 

 

 

 Ghi chú:   

-  Thời gian thi: buổi sáng: 7h30, buổi chiều: 13h30

-  HSSV có mặt trước phòng thi 15 phút
BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video