THÔNG BÁO CHUNG

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trình độ CĐ, TC năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (30/03/2017) ]

Thực hiện công văn số 205/LĐTBXH - TCDN ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung về Giáo dục Nghề nghiệp và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng 2017; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ xin gửi nội dung đăng ký trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017.


Phụ lục 01

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số            /TrCĐCĐ – ĐT  ngày 22/02/2017 

của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ)

Đơn vị tính: Người

STT

Ngành, nghề

đào tạo

Tổng số chỉ tiêu đăng ký

Trình độ

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

1

Điện công nghiệp

 

50

50

 

2

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

0

30

 

3

Công nghệ ô tô

 

50

40

 

4

Kỹ thuật máy nông nghiệp

 

30

0

 

5

Quản trị mạng máy tính

 

40

30

 

6

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

 

0

35

 

7

Cắt gọt kim loại

 

40

35

 

8

Hàn

 

0

30

 

9

Chế biến và bảo quản thủy sản

 

40

30

 

10

Công nghệ thực phẩm

 

40

0

 

11

Thú y

 

40

40

 

12

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

0

30

 

13

Chăn nuôi (Chăn nuôi và Dịch vụ thú y)

 

50

0

 

14

Bảo vệ thực vật

 

50

40

 

15

Trồng cây lương thực thực phẩm

 

30

30

 

16

Kế toán doanh nghiệp

 

40

30

 

17

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

 

0

25

 

18

Nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn

 

0

25

 

 

Tổng cộng

 

500

500

500

 
Tập tin đính kèm

BBT

  In bài viết