THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân
[ Cập nhật vào ngày (15/12/2016) ]

Thực hiện Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017


Thực hiện Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 13/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 về Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14, năm 2017

 

Trường Cao đẳng cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ  thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường nội dung xét tặng tại thông báo số 112TB/TCĐCĐ-TCHC, ngày 15/12/2016 (xin xem chi tiết tại file đính kèm).

Mời tải file:

1. Mẫu bản khai thành tích – tải file.

2. Nghị định quy định xét tặng – tải file
BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video