Hoạt động học sinh sinh viên

Nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 – 20/11/2019), Đoàn Thanh niên cùng với Hội Sinh viên tổ chức Hội thao cấp trường từ ngày 08/11 đến 15/12/2019.

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video