TRUNG CẤP NGHỀ

Được trang bị các kiến thức lý thuyết và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Được trang bị các kiến thức lý thuyết và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Được trang bị các kiến thức lý thuyết và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Được trang bị các kiến thức lý thuyết và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Được trang bị các kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Được trang bị các kiến thức phòng trừ dịch hại trên cây trồng, tổ chức sản xuất các loại cây trồng ở trang trại và nông hộ

Được trang bị các kiến thức lý thuyết và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong nghề.

Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý. Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

Được trang bị các kiến thức đặc điểm sinh thái, kinh tế để bố trí cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống và mùa vụ thích hợp, phòng trừ dịch hại trên cây trồng, tổ chức sản xuất các loại cây trồng ở trang trại và nông hộ.

Trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, qui ước sử dụng trong nghề kỹ thuật điện lạnh.
Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video