CAO ĐẲNG

Đào tạo cử nhân cao đẳng Chế biến và bảo quản thủy sản có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chế biến và bảo quản thủy sản; có thái độ lao động nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt; có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chế biến, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực chế biến và bảo quản thủy sản.

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Kế toán có thái độ lao động nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn để thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ.

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về công nghệ thực phẩm. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Khoa học cây trồng (Trồng trọt và bảo vệ thực vật) có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) có hiểu biết về các nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc về kỹ thuật cơ khí như: chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất ....

Đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành Chăn nuôi và dịch vụ thú y có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi và dịch vụ thú y; có thái độ lao động nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt; có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi và dịch vụ thú y.

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chuyên ngành công nghệ Ô tô có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành tương xứng về công nghệ ô tô.

Đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về công nghệ kỹ thuật điện; có thái độ lao động nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt; có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu trong ngành Điện.
Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video