Thư viện

Thư viện hiện có 1996 đầu sách với hơn 10.424 quyển phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo  và  130 đầu sách với 262 cuốn tài liệu phụ vụ nhu cầu nâng cao trình độ chính trị tư tưởng; 53 đầu sách với 91 cuốn tài liệu về văn học, lịch sử và văn hóa đất nước.  Ngoài ra thư viện còn có 9 đầu báo, 15 loại tạp chí  phục vụ nhu cầu giải trí của độc giả.
(Chỉ có thành viên mới vào được trang chủ của thư viện nhà trường)

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
07103 663 220
07103 661 804

Hiển thị Album Video