Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên nhà trường từ chỗ chỉ 43 người (1978) trong đó có 3 tốt nghiệp ĐH, 19 TCCN và 21 CNKT, đến nay là 93 giảng viên, với 3 Tiến sĩ, 40 Thạc sỹ, số còn lại là Đại học; 100% có trình độ A, B ngoại ngữ, tin học; hơn 90% có nghiệp vụ sư phạm bậc II và kỹ thuật dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm, hiện nay đang tổ chức cho toàn bộ giáo viên học tập bồi dưỡng phương pháp giảng dạy ĐH. 

(Chi tiết đội ngũ Giảng viên, giáo viên xem trong Đơn vị trực thuộc/ Khoa, Bộ môn)

 

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video