Cơ sở vật chất

Là ngôi trường có truyền thống lâu đời và sở hữu một khuôn viên rộng. Trường có đầy đủ hệ thống phòng học, nhà xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị thực tập hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu học tập của HS-SV.


 

  1. Tổng diện tích đất sử dụng của nhà trường: 157.234,9  m2
  2. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau: 16189m2
     Nơi làm việc: 2513 m ; Nơi học: 7280m; Nơi vui chơi giải trí: 5610m2.
  3. Diện tích phòng học:
     - Tổng diện tích phòng học: 4333m2
     - Tỷ lệ diện tích phòng học trên sinh viên/học sinh chính quy:1,05m2/HSSV
  4. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường 1996 (10424 cuốn)
     Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường 1813
  5. Tổng số máy tính của nhà trường: 389 

  Một số hình ảnh của nhà trường:

    

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
07103 663 220
07103 661 804

Hiển thị Album Video