Đoàn thanh niên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.CẦN THƠ
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

                         

                                    Số: 01 /TB-ĐTN                                                          Cần Thơngày 20 tháng 11 năm 2014

 
 

THÔNG BÁO
(Về kết quả bầu các chức danh trong BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017 và phân công phụ trách, quản lý và theo dõi các mảng công tác)

 

Kính gửi:   - Đảng ủy, BGH nhà trường
                   - Các Phòng, Khoa, Bộ môn và Trung tâm
                   - Các Chi đoàn trực thuộc

 
Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn số 01/HD-BTVTƯĐ ký ngày 10/02/2003 và Nghị quyết số 03/NQ/BTVTƯĐ ký ngày 10/02/2003 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ kkết quả của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2017 ngày 10 tháng 10 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số: 231 QĐ/TĐTN-BTC ngày 13/11/2014 của Thành đoàn Cần Thơ về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2017.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả bầu các chức danh trong BCH và phân công phụ trách, quản lý và theo dõi các mảng công tác như sau: 

I. BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017 gồm có 15 đồng chí

STT

Họ Tên

Đơn vị

1

Dương Thị Bích Diệu

Giảng viên Khoa Kinh tế

2

Võ Thanh Duy

Sinh viên lớp Ô Tô K5

3

Nguyễn Phú Đa

Giảng viên Khoa Xe máy thiết bị

4

Hoàng Tiến Đạt

Giảng viên Khoa Điện

5

Đỗ Minh Hoàng

Giảng viên Khoa Điện

6

Nguyễn Ngọc Thu Hiền

Sinh viên lớp Chăn nuôi thú y K5

7

Nguyễn Quốc Khánh

Sinh viên lớp Ô Tô K5

8

Võ Huỳnh Thảo Nguyên

Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản

9

Phan Ngọc Nhí

Giảng viên Khoa Nông nghiệp

10

Đinh Hậu Phước

Kê toán viên Phòng Tài chính

11

Lê Thị Hồng Phương

Giảng viên Phòng Đào tạo

12

Nguyễn Đức Toàn

Giảng viên Khoa Xe máy thiết bị

13

Nguyễn Thị Nguyên Trang

Giảng viên Khoa Chế biến

14

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên Phòng Nghiên cứu & HTQT

15

Bùi Thị Thanh Tuyền

Giảng viên Khoa Nông nghiệp

II. Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 05 đồng chí

 1. Đ/c Đinh Hậu Phước - Bí thư Đoàn trường; 
 2. Đ/c Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Đoàn trường;
3. Đ/c Võ Huỳnh Thảo Nguyên - Phó Bí thư Đoàn trường;
4. Đ/c Đỗ Minh Hoàng - UV Ban thường vụ;
5. Đ/c Nguyễn Quốc Khánh - UV Ban thường vụ.

III. Ủy Ban kiểm tra

 1. Đ/c Võ Huỳnh Thảo Nguyên - Chủ nhiệm UBKT;
 2. Đ/c Nguyễn Thành Trung - UV UBKT;
 3. Đ/c Phạm Ngọc Anh - UV UBKT;
 4. Đ/c Bạch Hồng Lợi - UV UBKT;
 5. Đ/c Huỳnh Văn Tân - UV UBKT.

IV. Các tiểu ban phụ trách hoạt động Đoàn trường

 1.Tiểu ban văn hóa – văn nghệ

     - Đ/c Nguyễn Đức Toàn - Trưởng ban;

     - Đ/c Nguyễn Quốc Khánh- Phó ban;

     - Đ/c Nguyễn Ngọc Thu Hiền - Ủy viên.

  2. Tiểu ban thể dục – thể thao

     - Đ/c Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban;

     - Đ/c Phan Ngọc Nhí - Phó ban;

     - Đ/c Võ Thanh Duy - Ủy viên.

  3. Tiểu ban phát thanh tuyên truyền

     - Đ/c Đinh Hậu Phước - Trưởng ban;

     - Đ/c Lê Thị Hồng Phương - Phó ban;

     - Đ/c Võ Thanh Duy - Ủy viên.

  4. Tiểu ban đoàn kết tập hợp thanh niên

     - Đ/c Đỗ Minh Hoàng - Trưởng ban;

     - Đ/c Nguyễn Phú Đa - Phó ban;

     - Đ/c Nguyễn Thị Nguyên Trang - Ủy viên.

  5. Tiểu ban văn thư

     - Đ/c Võ Huỳnh Thảo Nguyên - Trưởng ban;

     - Đ/c Bùi Thị Thanh Tuyền - Phó ban;

     - Đ/c Hoàng Tiến Đạt - Ủy viên.

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo đến các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm và các Chi đoàn trực thuộc trong Nhà trường biết để liên hệ công tác.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ


Đinh Hậu Phước

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video