P. Quản trị đời sống

I. CHỨC NĂNG

1. Phòng Quản trị, Thiết bị là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản trị tài sản thiết bị công tác y tế vệ sinh môi trường của Trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác:

2. Quản lý hạ tầng cơ sở của Trường bao gồm: đất đai, nhà cửa, lớp học, phòng làm việc, hội trường, phòng thí nghiệm, xưởng, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống giao thông nội bộ, phần nhà, đất, công tác thu thuế nhà, đất và quản lý việc sử dụng nhà, đất để sản xuất, kinh doanh.

3. Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất nhằm duy trì các hoạt động của nhà trường

4. Phối hợp với các đơn vị của Trường tổ chức mua sắm các trang thiết bị theo yêu cầu của các đơn vị nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu đào tạo và các hoạt động của nhà trường.  

II. NHIỆM VỤ

1. Thực hiện công tác quản lý và tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các văn bản nhằm quản lý, khai thác, bảo trì sửa chữa có hiệu quả tài sản, thiết bị của nhà trường theo đúng các quy định hiện hành;

2. Xây dựng kế hoạch trình BGH và tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, sửa chữa cải tạo, chống xuống cấp cơ sở vật chất trong toàn Trường, nhằm phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt văn hóa tinh thần của CBVC và Học sinh sinh viên trong toàn Trường;

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Quy hoạch, xây dựng Cơ bản, và giám sát quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu và đề nghị mức thanh toán theo đúng quy định và thực tế thi công, nhằm mục đích công trình xây dựng đảm bảo chất lượng công trình;

4. Quản lý và tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Trường như: đất đai, căn tin, nhà gửi xe và các tài sản khác… Góp phần tăng thu nâng cao đời sống cho CBVC và HSSV trong toàn Trường;

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm lo đời sống vật chất cho CBCNV và HSSV trong toàn trường;

6. Quản lý và vận hành bảo trì sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, PCCC trong toàn Trường;

7. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Nguyễn Ngọc Thái – Trưởng phòng

2. ThS. Bùi Văn Thiện – Phó trưởng phòng

3. TC. Phan Thị Như Hoa – Tổ trưởng

4. CN Hà Thị Dung – Nhân viên

5. KS. Hoàng Sơn Tùng – Nhân viên

 

HÌNH ẢNH PHÒNG QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ NĂM 2016

 

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video