I. Giới thiệu
   Khoa Cơ khí -Động lực được thành lập năm 2002 (trên cơ sở Ban Động lực – Công nghệ) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn cho các doanh nghiệp bảo trì, sửa chữa, lắp ráp, kiểm định ôtô, máy kéo, máy động lực tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Xe máy - Thiết bị có nhiệm vụ cụ thể sau:
- Đào tạo các bậc trình độ: cao đẳng, cao đẳng nghề (CĐN), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và trung cấp nghề (TCN):
  + Trình độ cao đẳng: ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô;
  + Trình độ CĐN: nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp;
  + Trình độ TCCN: ngành Bảo trì và sửa chữa ôtô;
  + Trình độ TCN: nghề Công nghệ ôtô, Cơ điện nông thôn, Cấp thoát nước đô thị và nông thôn.
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, mô tô, xe gắn máy, máy nông nghiệp và các loại máy động lực cho người lao động.
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề đào tạo.
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, máy nông nghiệp và các loại máy động lực phục vụ công tác đào tạo và tăng nguồn thu cho đơn vị.  
II. Cơ cấu, đội ngũ
2.1 Ban chủ nhiệm khoa:
  ThS. Trần Văn Điển – Q. Trưởng khoa
2.2. Bộ môn động cơ
  1. ThS. Trần Văn Điển – Tổ trưởng
  2. KS. Bùi Thọ Cỡ – Tổ phó
  3. KS. Nguyễn Xuân Nhung
  4. CNCĐ. Trần Duy Tân
  5. KS. Lê Văn Thoại
  6. KS. Đặng Thái Hoàng
  2.3. Bộ môn khung, gầm ô tô
  1. ThS. Lê Bá Dần
  2. ThS. Nguyễn Văn Chiến
  3. KS. Trần Quốc Vũ
  4.  KS. Nguyễn Đức Toàn
  III. Cơ sở vật chất
  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo gồm các phòng thực tập: Dung sai – kỹ thuật đo, cấu tạo động cơ đốt trong, động cơ xăng, động cơ diesel, điện động cơ, điện thân xe, hệ thống điều hòa không khí trên ôtô, 01 gara ôtô và bãi tập lái xe – máy kéo với các trang thiết bị tiên tiến,  hiện đại đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của HSSV.

Nội dung chi tiết

IV. Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Xe máy - Thiết bị

Thực hành bảo dưỡng hệ thống lọc không khí trên ô tô Hướng dẫn thực hành hệ thống điện thân xe
Hướng dẫn thực hành hệ thống điều hòa không khí Hướng dẫn thực hành hệ thống điều hòa không khí
Thực hành bảo dưỡng hệ thống lọc không khí trên ô tô Thực hành bảo dưỡng hệ thống lọc không khí trên ô tô
Hướng dẫn thực hành hệ thống điện thân xe Thực hành hệ thống điện động cơ ô tô
Thực hành hệ thống phun xăng điện tử Thực hành hệ thống phun xăng điện tử
Thực hành hệ thống điều khiển gương chiếu hậu Thực hành hệ thống điều khiển gương chiếu hậu

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video