Khoa Chế Biến Nông Sản Thủy Sản

 I. Giới thiệu 
      Khoa Chế biến nông sản và thủy sản được thành lập năm 2008 (trên cơ sở khoa Chế biến được thành lập năm 2002) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến (nông sản, thủy sản, thực phẩm…) tại các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Chế biến nông sản và thủy sản có nhiệm vụ cụ thể sau:
    - Đào tạo các bậc trình độ: cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và trung cấp nghề (TCN):
       + Trình độ Cao đẳng: ngành Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ thực phẩm;
       + Trình độ TCCN: ngành Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản;
       + Trình độ TCN: nghề Chế biến và bảo quản thủy sản.
    - Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề chế biến nông sản, thủy sản cho người lao động.  
    - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề đào tạo.
   - Tổ chức thực hiện các dịch vụ về chế biến nông sản, thủy sản phục vụ công tác đào tạo và tăng nguồn thu cho đơn vị.   
  II. Cơ cấu, đội ngũ
      1. ThS. Lương Thị Phương Liên – Phó Trưởng khoa;
      2. ThS. Mông Thị Hưng
      3. KS. Mai Vũ Cường
      4. ThS. Ngô Hồng Nhung
      5. ThS. Ngô Thị Kim Yến
      6. ThS. Võ Thị Anh Minh
      7. ThS. Nguyễn Thị Nguyên Trang
      8. KS. Nguyễn Thế Hương
    


III. Một số hình ảnh hoạt động của khoa Chế biến NS&TS

Tập thể giảng viên khoa chế biến NS_TS

Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm

Chủ tịch KWT làm việc với khoa chế biến NS-TS

Hướng dẫn thực hành sấy khô thủy sản

Thực hành vi sinh vật thực phẩm

Thực hành chế biến khô thủy sản

Thực hành chế biến sản phẩm giá trị gia tăng

Thực hành hút chân không sản phẩm

Thực hành kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm

Thực hành thanh trùng đồ hộp thủy sản

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video