Nghiên Cứu, Ứng Dụng KHCN

Trong những năm qua, giảng viên của trường đã thực hiện được: 2 đề tài cấp bộ, một số đề tài / dự án cấp tỉnh/TP như: “Tuyển chọn và phát triển giống lạc ngắn ngày cho tỉnh Trà Vinh “ ; “tuyển chọn và phát triển giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, kháng một số sâu, bệnh hại chính cho vùng đất lúa - tôm của tỉnh Bạc Liêu”;  “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sau thu hoạch lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu”; “Điều tra hiện trạng và giải pháp cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tỉnh Cần Thơ” … cùng với rất nhiều máy móc, mô hình học cụ tự làm của giáo viên được ứng dụng vào sản xuất cũng như phục vụ giảng dạy có hiệu quả. 
 
Cấp Tên đề tài/dự án
Cấp nhà nước
1. Đề tài "Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ sau thu hoạch lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu" KC06-02NN
2. Đề tài "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo lúa thành hàng phù hợp với kỹ thuật canh tác lúa ở việt nam" KC.07.25
3. Đề tài "Nghiên cứu lựa chon quy trình công nghệ và hệ thống máy, thiết bị cho mô hình sản xuất lúa theo hướng cơ giới hoá đồng bộ ở đồng bằng sông Cửu Long" KC07.06/06-10
Cấp Bộ
1. Đề tài "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo lạc (đậu phộng) đa năng phục vụ sản xuất lạc ở vùng ĐBSCL
2. Dự án "Điều tra thực trạng cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất mô hình cơ giới hoá phù hợp".
 
Đề tài cấp tỉnh
TT
Họ và
Tên
Học vị
Thời gian thực hiện
Tên đề tài nghiên cứu khoa học
1
Hoàng Bắc Quốc
Tiến sĩ
2008-2012
Nghiên cứu cơ giới hóa khâu vun luống, tưới và thu hoạch khoai lang
2
Kiều Thị Ngọc
Tiến sỹ
2009-2011
Tuyển chọn và phát triển giống lúa ngắn ngày, năng suất cao chống chịu sâu bệnh hại chính cho tỉnh Bạc Liêu
3
Nguyễn Quốc Đạt
Thạc sỹ
2011-2013
Áp dụng hệ thống quản lý vùng nuôi theo chương trình GLOBAL GAP cho trại ương cá tra giống
4
Trần Thị Ngọc Bích
Tiến sĩ
2014-2015
Nghiên cứu kích thước luống rãnh mương cắt nganh để thoát nước, kích thước kênh dẫn nước phù hợp với yêu cầu nông học, đáp ứng yêu cầu áp dụng máy và nâng cao hiệu quả sản xuất khoai lang ở huyện Bình tân
 
Đề tài cấp trường
TT
Họ và
Tên
Học vị
Thời gian thực hiện
Tên đề tài nghiên cứu khoa học
1
Trần Thị Ngọc Bích
Tiến sỹ
2013-2014
Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm sinh học Agri-gro, AgriCal và Nanogro trong sản xuất rau an toàn (khổ qua)
2
Trần Thị Ngọc Bích
Tiến sỹ
2013-2014
Khảo sát đặc tính nông học và năng suất của 9 giống lúa Japonica
3
Lê Văn Bình
Thạc sỹ
2013-2014
Nghiên cứu giải pháp tích hợp các phần mềm tin học mã nguồn mở để xây dựng chương trình vừa chơi vừa học cho học sinh, sinh viên
4
Lê Thái Dương
Thạc sỹ
2011
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm thiết bị cô đặc mật ong theo nguyên lý chân không
5
Kiều Thị Ngọc
Tiến sỹ
2012
Nhân rộng kết quả đề tài AST52
6
Bùi Thị Thanh Tuyền
Thạc sỹ
2014-2015
Ảnh hưởng của thức ăn lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus - Alpus)
7
Nguyễn Thị Chúc
Thạc sỹ
2013
Nghiên cứu và làm mô hình học cụ dưới dạng tiêu bản của các loại ký sinh trùng trên gia súc, gia cầm
8
Kiều Thị Ngọc
Tiến sỹ
2009-2011
Tuyển chọn và phát triển giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, kháng sâu bệnh hại chính cho vùng lúa - tôm của tỉnh Bạc Liêu.
9
Lê Thái Dương
Thạc sỹ
2015-2016
Nghiên cứu chế tạo máy cắt cỏ liên hiệp với máy kéo bốn bánh công suất nhỏ (từ 25-35 hp)
10
Kiều Thị Ngọc
Tiến sỹ
2014
Đánh giá thực trạng, tổng hợp hiệu quả và những đề xuất của quá trình thực hiện XDNTM của thành phố Cần Thơ từ năm 1986-2014
 
Danh sách đề tài Thạc sỹ     đề nghị xem file đính kèm tại đây
 
TT
Tên bài báo hoặc sách, giáo trình
Năm xuất bản
Tác giả
1
Isolation and identification of a phytotoxic substance from the emergent macrophyte Centrostachys
aquatica
2014
Trần Thị Ngọc Bích, Kato-Noguchi Hisashi
2
Isolation and identification of an allelopathic substance from duckweed (Lemna minor L.)
2013
Trần Thị Ngọc Bích, Ohno O., Suenaga K., Kato-Noguchi Hisashi
3
Allelopathic potential of medicinal plants: focus on
aloe, ajwain and rohida tree. In: Chapter 18: Govil JN, Tiwai L (Eds) Recent Progress of Medicinal Plants:
Phytoconstituents and Biochemical Processes (Vol. 35)
2013
J.A. Teixeira da Silva, T.T.N. Bich and S. Mohsenzadeh
4
Allelopathic potential of two aquatic plants, duckweed (Lemna minor L.) and water lettuce (Pistia stratiotes L.), on terrestrial plant species
2012
Trần Thị Ngọc Bích, Kato-Noguchi Hisashi
5
Allelopathic Potential of Four Emergent Macrophytes on the Growth of Terrestrial Plant Species
2012
Trần Thị Ngọc Bích, Kato-Noguchi Hisashi
6
Kết quả tuyển chọn và phát triển giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, kháng sâu bệnh chính cho vùng lúa tôm, của tỉnh Bạc liêu
2011
Kiều Thị Ngọc
7
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus - Alpus)
2015
Bùi Thị Thanh Tuyền
8
Wavelet based ANN approach for inrush current in transformmer
2006
PhD Phuc Ng Huu, Tien Ng Xuan
9
Reliability test for training opportunities and challenges of rural labor force towards the quality of vocational education in Mekong delta (European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 12, March 2016. P.P. 117 – 128; ISSN: 2235 -767X)
2016
Nguyen Xuan Tien


Mô hình dự thi

TT
Tên mô hình
Ngành
Người thực hiện
Năm thực hiện
Kết quả đạt được
1
Mô hình bộ xương bò
Nông nghiệp
Nguyễn Xuân Thành
2005
Giải 3 toàn quốc
2
VACBR
Nông nghiệp
Nguyễn Thị Chúc
Đinh Thị Đào
Nguyễn Hồng Thắm
2013
Giải 3 toàn quốc
3
Máy ấp trứng gia cầm
Nông nghiệp
Nguyễn Thị Chúc
2013
Giải khuyến khích Thành phố
4
Hệ thống tưới nhỏ giọt
Nông nghiệp
Đinh Thị Đào
Nguyễn Hồng Thắm
Nguyễn Thị Đan Thanh
2013
Giải 3 hội thi Thành phố
5
Hộp số máy tiện TL 14
Cơ khí chế tạo
Đoàn Ngọc Tuấn
6
Mô hình hệ thống lạnh cơ bản
Điện
Đỗ Văn Trường
Phan Minh Nhựt Quang
Nguyễn Phi Trường An
2012
Giải 3 hội thi Thành phố
7
Mô hình hệ thống lạnh công nghiệp
Điện
Đỗ Văn Trường
Phan Minh Nhựt Quang
Nguyễn Phi Trường An
2013
Giải khuyến khích hội thi toàn quốc
8
Hệ thống lạnh dùng cho máy cô quay chân không
Điện
Đỗ Văn Trường
2014
Đưa vào sử dụng tại phòng thí nghiệm trung tâm
9
Mô hình nhà lưới sản xuất rau công nghệ cao
Nông nghiệp
Phan Ngọc Nhí
2015
Giải khuyến khích cấp Thành phố
10
Hệ thống lọc sinh học tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản
Nông nghiệp
Bùi Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Tím
Đinh Thị Đào
2015
Giải nhất cấp Thành phố
11
Mô hình tự động điều khiển nhiệt độ, độ ẩm và tưới nước trong nhà kính
Nông nghiệp
Đỗ Văn Trường
Đinh Thị Đào
Nguyễn Thị Đan Thanh
Phạm Đức Phát
2015
Giải 3 hội thi Thành phố

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -