Khoa KH Cơ Bản

I. GIỚI THIỆU 
  Khoa Khoa học cơ bản được hình thành từ khi Trường Cao Đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ còn là Trường Công nhân Cơ khí Nông nghiệp II Trung ương với tên gọi là Tổ cơ sở, gồm 07 thành viên. Đến năm 2009 trường được nâng lên thành Trường Cao Đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ; Tổ cơ sở được đổi tên là Khoa Khoa học Cơ bản gồm 03 bộ môn ghép chung: Tổ cơ bản đại cương, Tổ bộ môn Kỹ thuật Cơ sở và Tổ bộ môn Tin học. 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  Với đặc thù của từng môn học Khoa KHCB được phân công giảng dạy học sinh – sinh viên ngay từ năm thứ nhất với các môn chung của hệ Trung cấp và Cao đẳng như: Lý luận Chính trị, Chính trị, Pháp luật, Soạn thảo văn bản ... Toán, lý, hóa, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất. Tổ bộ môn Tin học giảng dạy môn tin học đại cương (bậc Cao đẳng), Tin học căn bản (bậc trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề), Tin học ứng dụng (các bậc học), ngoài ra Tổ bộ môn Tin học còn quản lý và Đào tạo hai chuyên nghành CĐN (Quản trị mạng máy tính và Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính). Tổ Kỹ thuật cơ sở giảng dạy các môn học như: Vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, vật liệu, điện kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp... 
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA
  Quản lý Khoa:  ThS. Trần Anh Thi – Phụ trách Khoa
    Các tổ bộ môn:
   1. Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học
  -  CNĐH. Lê Văn Diễn – Tổ phó
  -  CNĐH. Phạm Thanh Huyền
  -  CNĐH. Lê Thị Thảo

  -  KS. Trầm Văn Hiền

  -  CNĐH. Nguyễn Thị Kim Trang  

   -  CNĐH. Chu Thị Phương Thủy

   2. Bộ môn Giáo dục chính trị - Quốc phòng - Thể chất

   - ThS Nguyễn Tiến Thành - P.Trưởng bộ môn 

   - ThS. Nguyễn Thị Dung - Giảng viên 

   - ThS. Lê Thị Hằng - Giảng viên

   - ThS. Trần Thị Ánh Tuyết - Giảng viên

   -  CNĐH. Nguyễn Trần Lĩnh

   -  CNĐH. Lê Ánh Ngọc

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT

   Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo gồm các phòng thực hành, thí nghiệm với các trang bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh – sinh viên, trong đó bao gồm: 1 phòng thí nghiệm cơ – lý; 1 phòng thí nghiệm vật liệu; 2 phòng thực hành tin học; 1 phòng LAB ngoại ngữ; 1 phòng thực hành sửa chữa, lắp ráp máy tính. 
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Nội dung chi tiết


IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tập thể giảng viên khoa Khoa học cơ bản

Tập thể giảng viên khoa Khoa học cơ bản

Thực hành ngoại ngữ tại phòng LAB

Thực hành ngoại ngữ tại phòng LAB

Giờ học giáo dục thể chất

Giờ học giáo dục thể chất

Giờ lên lớp lý thuyết

Giờ lên lớp lý thuyết

Hướng dẫn thực hành sửa chữa máy vi tính

Hướng dẫn thực hành sửa chữa máy vi tính


Thực hành tin học

Sinh viên thực hiện thí nghiệm vật lý

Sinh viên thực hiện thí nghiệm vật lý

Hoạt động thể thao ngoại khóa

Hoạt động thể thao ngoại khóa

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video