THÔNG BÁO CHUNG

Lịch thi học kỳ (bổ sung) các lớp K9 và K52
[ Cập nhật vào ngày (24/01/2018) ]


Lịch thi học kỳ I đợt 3 năm học 2017 ÷ 2018

 

I – Hệ cao đẳng khóa 9    

1. Lớp CN Kỹ thuật điện K9   

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Vật liệu điện-điện tử

S29/01

B4-304

 

2

Lý thuyết mạch

S31/01

B4-304

 

3

Điện tử cơ bản

S02/02

B4-304

 

4

Đo lường và cảm biến

S05/02

B4-304

 

5

Khí cụ điện

S06/02

B4-304

 

           2. Lớp CN Kỹ thuật ô tô K9  

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Kĩ Thuật điện- điện tử

C29/01

B4-304

 

2

Tổ chức quản lí sản xuất

C31/01

B4-304

 

3

Kĩ thuật chung về ô tô

C02/02

B4-304

 

3. Lớp Khoa học cây trồng  K9

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Sinh lý thực vật

C29/01

B4-301

 

2

Giống cây trồng

C31/01

B4-301

 

3

Khí tượng nông nghiệp

C01/01

B4-301

 

4

Côn trùng đại cương

C02/02

B4-301

 

5

Bệnh cây đại cương

C08/02

B4-301

 

6

Trồng trọt đại cương

C05/02

B4-301

 

7

Vi sinh vật trong trồng trọt

C06/02

B4-301

 

8

Khuyến nông

C07/02

B4-301

 

II. Hệ Trung cấp K52 

          1. Lớp Bảo trì và sửa chữa ôtô K52   

TT

Môn thi

Thời gian

Phòng thi

Ghi chú

1

Kĩ thuật điện-điện tử

C29/01

B4-303

 

2

Kĩ thuật chung về ô tô

C31/01

B4-303

 

 

Ghi chú:   

-  Thời gian thi: buổi sáng: 7h30, buổi chiều 13h30

-  HSSV có mặt trước phòng thi 15 phút

-  Đề nghị giảng viên, giáo viên nộp danh sách dự lớp MH/HP trước thời gian thi ít nhất 04 ngày cho phòng Khảo thí và KĐCL qua địa chỉ email: phongkhaothi2012@gmail.com.BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video