THÔNG BÁO CHUNG

Quy định mức thu học phí năm học 2017-2018
[ Cập nhật vào ngày (06/09/2017) ]

Căn cứ Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;


  Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học  2015-2016 đến năm học 2020-2021;
  Căn cứ Quyết định số  518 /QĐ-TCĐCĐ-TC, ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ về việc Quy định mức thu học phí kể từ năm học 2015-2016 trở đi.

  Nhà trường quy định mức học phí theo tín chỉ (TC) và theo niên chế của năm học 2017-2018, cho  01 năm học là 10 tháng được chia làm 02 học kỳ và được thu theo từng học kỳ, cụ thể mức thu cho 1 học kỳ như sau:

 Nội dung chi tiết của qui định đề nghị xem trong file đính kèm
Tập tin đính kèm

BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video