TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chế Biến Và Bảo Quản Thủy Sản
[ Cập nhật vào ngày (17/01/2018) ]
Chế Biến Và Bảo Quản Thủy Sản
Chế Biến Và Bảo Quản Thủy Sản

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Chế biến bảo quản thủy sản được thiết kế để đào tạo người học trở thành kĩ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành chế biến bảo quản thủy sản, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Tên ngành, nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản

ngành, nghề:                                5620301                                                                

Trình độ đào tạo:                               Trung cấp

Hình thức đào tạo:                            Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;        

Thời gian đào tạo: 18 tháng

 

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học chương trình Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ trung cấp có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết tương xứng với trình độ đào tạo trong lĩnh vực Chế biến và bảo quản thủy sản.

Đồng thời có năng lực làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm và công ty nơi công tác sau này; Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được thành phần, những biến đổi của nguyên liệu thủy sản trong quá trình chế biến và bảo quản.

+ Biết được một số thiết bị, máy móc dùng cho chế biến thủy sản.

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về các loại vi sinh vật, một số vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm.

+ Trình bày được các quy trình chế biến của các sản phẩm đông lạnh, đồ hộp thủy sản, các sản phẩm khô thủy sản, nước mắm, sản phẩm giá trị gia tăng,...

+ Trình bày được quy trình làm vệ sinh và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong các xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

- Về kỹ năng:

+ Có kỹ năng về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của công việc.

+ Phân loại, đánh giá được chất lượng nguyên liệu thủy sản.

+ Vận hành được các loại máy và thiết bị chuyên dùng trong quy trình chế biến thủy sản.

+ Thực hiện thành thạo các công đoạn trên các quy trình chế biến cho các sản phẩm chế biến lạnh; đồ hộp thủy sản; các sản phẩm khô thủy sản; các sản phẩm giá trị gia tăng.

+ Ứng dụng được các phương pháp quản lý chất lượng vào thực tế sản xuất.

+Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Thái độ:

+ Có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, trung thực và có tính kỷ luật cao;

+ Chấp hành tốt quy định tại nơi làm việc;

+ Có ý thức học tập nâng cao trình độ, sẵn sàng đảm nhận các công việc được giao tại các nhà máy, công ty chế biến thủy sản.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp trực tiếp làm việc tại các cơ  sở, công ty, xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản; trực tiếp hoặc tham gia hỗ trợ cho các kỹ sư thực hiện quản lý và nghiên cứu khoa học.

   2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 23

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1548

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 345

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1203 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 444 giờ.   Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1036 giờ.

3. Nội dung chương trình:

Mã MĐ, MH

Tên mô đun, môn học

 

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung

18

345

144

177

24

MH 01

Chính trị

2

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

1

15

12

2

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục QP - An ninh

6

120

47

65

8

MH 05

Tin học

3

60

15

43

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

90

45

37

8

II

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

50

1203

300

859

50

II.1

Các mô đun, môn học cơ sở

13

255

119

123

13

MH 07

Toán

2

45

15

28

2

MH 08

Hóa học

3

60

28

29

3

MH 09

Qúa trình và thiết bị công nghệ thực phẩm

3

60

28

29

3

MH 10

Kỹ thuật lạnh

2

30

20

8

2

MH 11

Vi sinh vật thực phẩm

3

60

28

29

3

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

31

798

153

620

31

MH 12

Nguyên liệu thủy sản

3

45

42

0

3

MH 13

Quản lý chất lượng thủy sản

2

30

24

4

2

MH 14

An toàn lao động

2

45

14

29

2

MH 15

Vệ sinh xí nghiệp chế biến thủy sản

2

30

28

0

2

MĐ16

Chế biến lạnh thủy sản

5

105

42

58

5

MĐ17

Chế biến khô thủy sản

3

75

14

58

3

MĐ18

Chế biến nước mắm

3

75

14

58

3

MĐ19

Chế biến đồ hộp thủy sản

3

75

14

58

3

MĐ20

Thực tập giáo trình

2

90

0

88

2

MĐ21

Thực tập tốt nghiệp

6

270

0

264

6

II.3

Các môn học, mô đun tự chọn (Chọn 2 mô đun trong 4 mô đun)

6

150

28

116

6

MĐ22

Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng

3

75

14

58

3

MĐ23

Chế biến dầu cá

3

75

14

58

3

MĐ24

Chế biến bột cá

3

75

14

58

3

MĐ25

Chế biến thủy sản tẩm gia vị

3

75

14

58

3

 

Tổng cộng

68

1548

444

1036

74

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

 + Đối với các môn học chung/ đại cương: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tin học, Ngoại ngữ áp dụng và thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương không học các môn bổ trợ: Toán, Hóa; Giáo dục quốc phòng - An ninh học 75 giờ theo quy định.

+ Đối với các môn học, mô đun chuyên môn: việc tổ chức thực hiện theo quy định tại đề cương chi tiết của môn học/mô đun.

+ Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, ngoài thời lượng học chính khóa, khoa chuyên môn cần phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu chuyên môn với doanh nghiệp; sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt đầu khóa học; hoạt động của Hội học sinh sinh viên hay hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản HCM... Ngoài ra, học sinh có thể đọc thêm sách báo, tra cứu tài liệu tham khảo tại thư viện hay tham gia các đợt tham quan dã ngoại do giáo viên bộ môn hoặc lớp tự tổ chức.

- Một số nội dung trong chương trình chính khóa cần được lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa, như: Giáo dục thể chất, nội dung liên quan đến thảo luận nhóm, bài tập nhóm

- Một số nội dung thực hành môn học/mô đun khoa chuyên môn cần tổ chức cho học sinh tham gia các nội dung công việc thực tế gắn với chuyên môn (như công việc nhà trường có nhu cầu đặt hàng hay khoa chuyên môn tổ chức làm dịch vụ) nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bước đầu để học sinh làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn thông qua hoạt động thực tế.

- Thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa. Chi tiết theo bảng dưới đây:

Nội dung

Thời gian thực hiện

1. Hoạt động thể dục, thể thao

- Hàng ngày: từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ

- Dịp hội thao hàng năm;

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

 

- Ngoài giờ học hàng ngày

- Sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp trong tuần

- Sinh hoạt chào cờ hàng tháng

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

3. Hoạt động trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp và phát triển kỹ năng mềm

- Theo kỳ sinh hoạt của Hội học sinh sinh viên hay kỳ sinh hoạt của Đoàn trường

- Dịp sinh hoạt đầu khóa học

- Dịp sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, thảo luận nhóm

- Dịp giao lưu

4. Hoạt động tại thư viện (tra cứu, đọc sách báo, tìm tài liệu tham khảo ...)

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần và theo lịch phục vụ của thư viện

5. Hoạt động đoàn thể

- Theo lịch sinh hoạt định kỳ của Hội học sinh sinh viên và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản HCM

6. Tham quan, dã ngoại, vui chơi, giải trí (nếu có)

- Tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

- Theo thời gian bố trí của giáo viên bộ môn và theo yêu cầu của môn học/ mô đun

7. Thi học sinh giỏi nghề các cấp (nếu có)

- Định kỳ theo khóa học và theo kế hoạch chung của kỳ thi cấp tỉnh/thành phố, cấp Bộ và cấp quốc gia

 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

- Thời gian kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ theo kế hoạch chung của nhà trường. Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài, điều kiện kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo chi tiết và tuân thủ theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường.

- Hình thức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun có thể là kiểm tra viết, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa một hoặc nhiều các hình thức trên.

- Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun đối với mỗi bài kiểm tra viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài kiểm tra đối với các hình thức kiểm tra khác hoặc thời gian làm bài kiểm tra của môn học/mô đun có tính đặc thù được nêu cụ thể trong mỗi chương trình đào tạo chi tiết.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp

- Chương trình đào tạo trình độ trung cấp Chế biến và bảo quản thủy sản được thiết kế đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ.

- Điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp Chế biến và bảo quản thủy sản được thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường.

4.4. Các chú ý khác

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung chương trình đào tạo nếu có cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp đều phải được phê duyệt của Hiệu trưởng trước khi đưa vào sử dụng.  

 
admin

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video