TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Tài Chính Ngân Hàng
[ Cập nhật vào ngày (22/12/2011) ]


ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
  02 năm
KIẾN THỨC
  - Được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh tế, quản lý tài chính, nghiệp vụ ngân hàng tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp ngân hàng, các tổ chức tiền tệ, tổ chức tín dụng.
  - Được trang bị những kiến thức cơ bản về tiền tệ - ngân hàng; các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại như: phân tích rủi ro, tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, ... 
  - Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về pháp luật kinh tế, tài chính, ngân hàng, tiền tệ, tín dụng.
KỸ NĂNG
  - Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính tại các cơ quan, doanh nghiệp, tham gia các hoạt động phục vụ đánh giá tình hình tài chính các tổ chức, cơ sở kinh doanh, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn vốn doanh nghiệp.
  - Có đủ kỹ năng thực hiện thành thạo các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, như: kế toán ngân hàng, thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, phân tích đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp, . . .
  - Có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích một số dữ liệu tài chính của cơ quan, doanh nghiệp, giúp lãnh đạo đơn vị hoạch định các chiến lược, kế hoạch trung và ngắn hạn để điều hành hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh.
  - Có khả năng hiểu biết và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chế độ chính sách về tài chính - ngân hàng, về tiền tệ, tín dụng.
  - Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, văn bản, hợp đồng giao dịch tài chính, tín dụng thông thường bằng tiếng Anh.
  - Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc độc lập trong các bộ phận, phòng, ban kế hoạch tài chính, các phòng nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.
  - Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế, tài chính, tiền tệ, tín dụng và vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp vụ.
  - Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo.
admin

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video