Chất lượng đào tạo

Chuẩn Đầu Ra
[ Cập nhật vào ngày (20/12/2011) ]


Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các Chương trình giáo dục bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Nội dung chi tiết đề nghị xem file đính kèm

HỆ CAO ĐẲNG
Ban biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video