Tuyển dụng

Công ty TNHH Thiết Bị Đóng Ngắt Mạch Điện Sunlight (Việt Nam) -100% vốn Singapore - cần tuyển dụng
[ Cập nhật vào ngày (23/08/2017) ]


Nội dung chi tiết thông báo đề nghị xem file đính kèm.
Tập tin đính kèm

BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video