TIN TỨC XÃ HỘI

Đại hội đảng viên Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
[ Cập nhật vào ngày (03/07/2020) ]

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2020


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 114-KH/QU ngày 15/8/2019 của Quận ủy Ô Môn; Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 22/8/2019 của Đảng ủy (Khóa II) về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Vũ Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Cần Thơ, Bí thư Quận ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 một cách đầy đủ, khách quan; qua đó cho thấy toàn Đảng bộ đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt 15/17 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những thành tựu và xác định những hạn chế trong quá trình lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các đại biểu Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm thống nhất trong biểu quyết Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực Xây dựng Đảng, Thực hiện nhiệm vụ chính trị và Lãnh đạo các Đoàn thể trong Đảng bộ.

Phát huy dân chủ và chấp hành Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định 244-QĐ/TW (Khóa XI), Đại biểu Đại hội đã sáng suốt lựa chọn để bầu đủ 09 Ủy viên Ban Chấp hành và đồng chí Lương Văn Đài được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Ô Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Phát triển" đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


NXT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -