TIN TỨC XÃ HỘI

Tổ chức tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên
[ Cập nhật vào ngày (02/07/2019) ]

Đoàn Trường phối hợp cùng với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ tổ chức một buổi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức và hành động của học sinh, sinh viên về công tác phòng chống HIV/AIDS


Ngày 01/7/2017 Ban Chấp hành Đoàn Trường phối hợp cùng với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ tổ chức một buổi tuyên truyền về  phòng chống HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức và hành động của học sinh, sinh viên về công tác phòng chống HIV/AIDS.

Tại buổi tuyên truyền, cử nhân Phạm Nguyễn Anh Thư đại diện cho Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ đã truyền đạt các vấn đề về tình hình dịch bệnh, nguyên nhân, các con đường gây bệnh và các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS...

Thông qua tham dự buổi tuyên truyền, các bạn đã hiểu được cơ chế hoạt động của loại virus HIV, ba đường lây truyền của virus HIV (đường máu, đường quan hệ tình dục và đường mẹ truyền sang con) cũng như cách thức phòng tránh lây nhiễm. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của các nam học sinh sinh viên để có cách nhìn nhận đúng đắn về căn bệnh này, biết bảo vệ bản thân mình để không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:Hồng Phương

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566